Filtračná plachietka - KALOLIS 2

Filtračná plachietka s krčkom vyhotovená z 100%-ných
POP, PAD vlákien keprovou väzbou. Používa sa pri
spracovávaní keramických materiálov, v chemickom
priemysle, ČOV, atď.