Kapsový filter FV, FKC

Kapsový filter FV100, FV150, FVU100, FVU150, FVU200,FKC140.
Vyrobené z materiálu 100% PES 600g ∕ m2. V prípade
požiadavky možnosť použiť špecifické materiály napr.
POP, PPS, NX, PI s rôznymi povrchovými úpravami. Kapsové filtre sa
používajú v rôznych odvetviach priemyslu.