Filtračná plachietka - KALOLIS

Filtračná plachietka vyhotovená z 100%-ných POP
vlákien keprovou väzbou. Používa sa pri spracovávaní
keramických materiálov.